Có một ông lão ở nhà lúc này con dâu đang bồng cháu cho bú chồng cô đi làm chưa về, ông lão nỗi máu dê con dâu đành muốn bóp vú con dâu nên nghĩ ra kế chơi với cháu. Ông ta đành lấy tay bóp vú con dâu và nói ông bịt vú bên này cháu bú vú nào, ông bịt vú bên này cháu bú vú bên nào.ông ta dê được một lúc thì Lúc này vừa lúc con trai ông đi làm về thấy cảnh như vậy nó bảo ông già rồi còn dê vợ tôi. ông lão liền quát ê thằng này mất dạy, vú vợ tao thì tao để cho mày bú mày mới lớn như bây giờ tao chơi với cháu tao tí có mày lại nói tao dê hả mày. 

Sưu Tầm

Tin tức khác