Có một anh nó đi uống rượu về khuy, anh ta biết tính cô vợ hay cằn nhằn mà anh ta thì sợ vợ, nên mặc dù đả say là ngà nhưng đi giữ đường anh cũng cố gắng nghỉ xem làm sao để cô vợ không cằn nhằn thế rồi anh ta nghĩ ra kế hay. anh ta về tới gần nhà cách nhà khoảng 100m anh ta tắt xe máy, xuống xe, xịt hơi xe và ghé quán tạp hóa mua một bì thư anh ta bỏ một triệu vào bì thư và anh ta vừa đẩy xe vừa chửi lằm bằm cái xe chết tiệt tư nhiên đang đi giữ đường hỏng làm mình đẩy bộ cả mấy cây số nếu không thì về sớm rồi, cô vợ hay cằn nhằn nhưng thấy vậy nên chưa lên tiếng nhưng mặt còn hậm hực anh ta liền rút trong túi bao thư và lè nhè" hôm nay đi nhậu với mấy đối tác không biết nó cho bao nhiêu đây" cô vợ thấy tiền mắt sáng lên lại vớ phong bì. thế là anh chàng thoát một trận.

Tin tức khác