Có một cô gái làng nọ vừa lấy chồng về thì sáng sớm vừa quét dọn sân, cữa ngõ vừa quét vừa khóc. Bác nông dân đi cày sớm ngang qua thấy vậy liền hỏi sao con lại khóc. mới lấy chồng về chồng đánh hay sao. Cô ta sụt sit bảo không phải chồng con không đánh con mà con tiếc. Bác nông dân hỏi tiếc gì, cô gái trả lời tiếc vì đến hôm nay mới lấy chồng, con mà biết sướng vậy con lấy từ lâu rồi. 

Tin tức khác