• Chìa khóa sống giản dị

  • Đồng Nai: Đâu rồi làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Bửu Long?

    Đồng Nai: Đâu rồi làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Bửu Long?

    Làng đá Bửu Long (phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) là một trong những làng nghề nổi tiếng, đã tồn tại trên địa bàn hơn 300 năm. Sản phẩm điêu khắc đá nơi đây là mặt hàng có chất lượng, được bán rộng rãi trong và ngoài nước, chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng giá trị hàng mỹ nghệ xuất khẩu. Thế nhưng hiện nay, làng nghề đang vấp phải rất nhiều khó khăn và có nguy cơ bị mai một theo thời gian.