Có một bà góa chồng ở lầu hai của chung cư, vào một đêm cũng đã khuy thì có người thanh niên leo vào từ cửa sổ nhà bà tay cầm giao dí vào cổ bà Do quá bất ngờ nên bà trở tay không kịp lúc này anh ta bảo bà có tiền vàng thì đưa ra đây không tôi sẽ hiếp bà, Bà góa nghe vậy liền bảo tôi không có tiền, không có vàng mà cũng chẳng có gì cho anh hết anh muốn làm gì thì làm đi. Anh chàng nghe bà góa nói vậy liền thả bà ra và leo qua của sổ bỏ chạy, lúc này bà góa mới la e anh kia anh bảo anh sẽ..., sao bây giờ anh bỏ chạy anh nói mà không giữ lời.

Sưu Tầm

Tin tức khác