Những câu nói truyền cảm hứng cho hàng triệu trái tim của Steve Jobs

 
 

Huyền thoại công nghệ Steve Jobs từng nói rằng: "Khi làm được một điều gì đó thành công, hãy tiếp tục tạo ra những điều tuyệt vời khác thay vì ngủ quên trên chiến thắng và gặm nhấm thành công".

Những câu nói truyền cảm hứng cho hàng triệu trái tim của Steve Jobs

 

Steve Jobs, cố CEO của Apple đã mất cách đây tròn 4 năm. Sự vĩ đại đó tới từ những hiểu biết sâu sắc về tạo hóa và điều này ảnh hưởng không nhỏ tới những phát ngôn của ông. Dưới đây là những câu nói truyền cảm hứng nhất và sâu sắc nhất của Steve Jobs:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức khác