Danh mục mộ đá

Mộ đá

Mộ đá là chỉ những ngôi mộ được làm bằng đá tự nhiên.Mộ đá khối và mộ ốp đá hoa cương là hai loại mộ thông dụng nhất.Mộ đá khối là loại mộ làm bằng đá xanh nguyên khối, còn mộ làm từ đá hoa cương granite là kiểu mộ ốp bên ngoài bằng đá.

url